Sommerro

Leverans & Installation

Leverans & Installation

När du kommer med ett färdigt underlag till oss sköter vi de praktiska delarna i ditt projekt. SIFAB agerar projektledare, leverantör och installatör – och ser till att du får det slutresultat du tänkt dig.

Utifrån ditt underlag tar vi fram en offert. Vi har lång erfarenhet av leverans och installation och ser över om det finns möjliga besparingar att göra i projektet. Vi tar fram smarta lösningar som gör att funktion och kvalitet uppfyller dina förväntningar. 

SIFAB tar fullt ansvar för uppmätning av lokaler, ser till att leverans håller överenskommen tidsplan, och sköter all installation. När vi fått ditt underlag sköter vi resten av projektet och ser till att arbetet blir både effektivt och problemfritt för dig som kund.